ثبت نام برای فرصت های شغلی در هلدینگ آرش

مشخصات

مهارت ها

محل کار : استان گیلان - منطقه آزاد انزلی - مجتمع تجاری آرش مال

واحد امور استخدامی : ۰۹۱۱۲۰۰۹۳۰۰